Lepsze Jutro Dzieciom

Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3
w województwie lubuskim

Kompendium wiedzy na temat form opieki nad dziećmi do lat 3

Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji poprzez szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 200 os z terenu woj. lubuskiego, przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz
do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy w obrębie województwa.

Grupy docelowe

Uczestnikami projektu jest 200 osób (150kobiet) zamieszkałych na terenie woj.lubuskiego, w tym:
a) przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownicy jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa
lubuskiego , stanowiący przynajmniej 80% wszystkich uczestników projektu.
– 160 osób będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

b) przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie / prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w
obrębie województwa lubuskiego.
– 40 osób


Podmioty z grupy docelowej często są pozbawione wsparcia zewnętrznego w zakresie prowadzenia placówek nad dziećmi do lat 3. W takich sytuacjach może
sięgać jedyne po znane środki, czyli do ustaw, rozporządzeń, programów, które niejednokrotnie są niezrozumiałe, trudne do przyswojenia, bez ukazania
dobrych praktyk i przykładów w jakiej formie mogą być prowadzone.

Grupie docelowej brakuje m.in. umiejętności analizy, tworzenia planów, zaznajomienia z
organizacją w tworzeniu i funkcjonowaniu oraz finansowaniu, w tym pozyskiwaniu dotacji na placówki opiekuńcze.

Partnerzy

– Związek Organizacji Pomocowych

www.zopgorzow.pl

– Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” ul.Park Chopina 4 66-200 Świebodzin

www.naszpomost.pl

 stowarzyszeniepomost@onet.pl